Tajemství horoskopů a aranžovaná manželství

Zatímco vy si možná plánujete svoji vysněnou dovolenou na Srí Lance, většina srílanských rodičů plánuje manželství pro své děti…

Aranžovaná manželství

O asijských zemí je již po mnoho generací známo, že zde stále přetrvává systém předem domluvených sňatků a manželství, tzv. arranged marriage. Tato záležitost se týká především mladé generace, pocházející z tradičních buddhistických rodin, které si bohužel jen tak svobodně o své budoucnosti rozhodovat nemohou.

Pravdou je, že spousta lidí si naivně myslí, že arranged marriage je spíše zastaralý dochovalý způsob, který se uplatňoval někdy kdysi dávno napříč světem a již se tak často neděje. Ovšem v tomto případě je opak pravdou.

Ne každý, má to štěstí narodit se v zemi, kde si svou budoucnost může malovat podle svých individuálních představ a tužeb. A co víc, aby si sám mohl z vlastní vůle zvolit svůj ideální protějšek pro život!

Srí Lanka je toho vzácným příkladem a bohužel velmi podobně jsou na tom i další země, jako např. Indie, Nepál nebo třeba Bangladéš

Srí Lanka je stále se měnící země v rozkvětu a lze říci, že se vcelku rychle jistým tempem dostává na moderní úroveň života, srovnatelnou s ekonomicky vyspělejšími zeměmi Evropy.

Alespoň za poslední roky se na Srí Lance počet aranžovaných manželství již částečně zmenšuje. Nutno ale říci, že jeden z hlavních důvodů, proč dochází k těmto změnám je strach z celého manželství.

Hlavní roli zde hrají především rodiče, a to v souvislosti obyčejného souhlasu a s výběrem budoucího manžela či manželky.

Největšímu tlaku jsou zejména vystaveny generace, které vyrůstají v tradičních věřících buddhistických rodinách, z nichž většina stále zatvrzele následuje prastaré tradice a všechny rituály, spojené s přípravou pro správná a celoživotně fungující manželství.

Rodiče postrach mladé generace

Rodiče jsou na Srí Lance jeden velký postrach pro většinu mladé generace. Ten, kdo zde předem nepřivede domů ukázat svého vyvoleného či vyvolenou a neprověří jeho rodinné zázemí, studijní úspěchy či kariérní vize, nemůže jen tak o nějakém manželství, ani ve snu uvažovat!

Takový souhlas se nezískává snadno, ale má svůj daný proces, který se v závislosti na dané kultuře i vyznávaného náboženství každé rodiny, samozřejmě liší.

Pokud se bavíme o Srí Lance, zaměřím se speciálně na buddhistickou kulturu, jelikož právě 70% obyvatel zde představuje etnickou skupinu buddhistů.

Buddhisté jsou jako jedni z mála představitelů, co stále aktivně následují buddhistická vyznání i pravidla, a také se striktně drží svých tradic. Většina rodičů vyvíjí velký tlak zejména na své dcery a syny od 25 let do 30 let věku.

Pokud vezmeme v potaz i genderová srovnání, tak jsou na tom značně hůře dívky, než chlapci. Tato věková hranice totiž hlásí všem rodičům jakýsi signál, že jejich dítě „už má na čase“ nebo podobné tvrzení „už je čas na vdavky“ či něco ve smyslu „biologické hodiny ti pomalu začínají zvonit.“

Pokud se dívka či chlapec nachází někde, mezi zmíněnou věkovou hranicí a je stále „single,“ velmi vehementním stylem se na pomoc s námluvami pouští nejen rodiče, ale také přispěchají tetičky a strýčkové, a to klidně i z několika rodinných pokolení.

Nemusí se jednat ani o přímo pokrevní příbuzné a právě oni jsou pak v roli těch největších rádců, co předhazují užitečné rady a návrhy rodičům, např.:

„Myslíme si že tvoje dcera/tvůj syn má nejvyšší čas, aby se vdala/oženil.“

„Co když se zpozdí, utíkají jí/mu roky a co s ní/ním pak bude?“

„Co teprve bude s dětmi?  Čím déle se narodí, bude hůř a budou moc mladí a rodiče i prarodiče zase moc staří!“

A přesně takto, rodiče nenápadně začínají (někdy i neúmyslně) na své děti tlačit a nutit je do uzavření manželského svazku v brzkém věku.

Na Srí Lance je všeobecně známo, že se rodiče o své děti starají do doby, dokud je neprovdají či neožení. Rodiče zkrátka cítí nad svými dětmi obrovskou zodpovědnost, dohled a nepřetržitou kontrolu. Zároveň si chtějí být jistí, že své dítě předají do správných rukou.

Ne všichni rodiče na Srí Lance přemýšlí nad tím, že čas, který plyne rychle s dobou, ve které žijeme, neustále kolísá a mění se s nástupem nové a rodící se generace.

Ve svých názorech jsou mnohdy až moc staromódní a přísní a nechtějí se jen tak vzdát tradičních stereotypů a hledat pochopení pro moderní rostoucí generaci.

Snad i tady bude jednou zanedlouho normální, že se dítě mezi 15 – 25 rokem bude chtít samo osamostatnit a odejít z domu, třeba za studiem do jiné země nebo jen do hlavního města za lepší pracovní nabídkou, než aby zůstalo pod jednou střechou s rodiči, šťastně až do smrti, v klidné vesničce.

Nyní víc a víc takových případů neustále přibývá. Nejprve totiž rodiče podporují své dcery a syny k řádnému studiu a pokud jejich dítě odejde z domu a za studiem někam daleko, může se svatbou ještě pár let počkat.

Ještě lepší vyhlídky  v očích rodičů představuje naděje, že se jejich dítě provdá či ožení za nějakého bohatého cizince jiné národnosti a mnohdy právě z vyspělejší země, kde se rozhodl studovat.

Nejčastěji proto Sinhálci posílají své děti za studiem do Anglie nebo do Austrálie a tajně doufají, že tam na jejich děti čeká lepší budoucnost. Většinou však, všechna sranda po studiu končí a očekává se, že po něm se jejich dítě, vrátí poslušně zpět domů na Srí Lanku, splnit svou manželskou povinnost a rodinné poslání.

Před svatbou a po svatbě

Rodiče hrají zásadní roli v životě, a to jak před svatbou, tak i po svatbě. Běžně se stává, že dítě i po svém návratu a také po svatbě, dožije společně s rodinou v jednom domě.

Typickým příkladem je i to,  že rodiče přenechají například horní patro novomanželům a sami pak bydlí v patře pod ním, někdy i s prarodiči, celá rodina až do smrti.

Běžné je mimo jiné i to, že po narození pravnoučat, rodiče vychovávají děti svých dětí a pomáhají jim, zatímco oni sami chodí do práce a vydělávají peníze.

Tento zvyk se především přenáší již po mnoho let, z generace na generaci. Dnes už záleží spíše na dané rodině a jejich životnímu stylu, který se postupně mění.

Svatá pravda je, že spousta rodičů (a nezáleží na tom jaké národnosti či kde jsme se narodili) to s námi potomky, myslí dobře a s láskou, starají se a přemýšlí o naší budoucnosti a chtějí nám pomoci na cestě ke štěstí.  

Ne všechno, o čem si rodiče myslí, že je pro děti nejlepší, musí být to pravé zrovna pro ně.

Je to skoro to samé, jako se stále rostoucím rozvojem v různých odvětvích, ale i s rozvojem vzdělávání lidí a obyvatel po celém světě. Vše se posouvá dopředu a na lepší vyšší úroveň.

Horoskopy – nevěsta a ženich z inzerátu

Jakmile se ocitnete na Srí Lance a proniknete hlouběji do místní kultury a života Sinhálců, poznáte, že pro tento národ je velmi typické, že chodí všude pozdě a nejsou vůbec přesní na čas. 🙂

Tady má každý na všechno dost času. Když ale přijde řeč na tzv. auspitious time – jen tehdy jsou Sinhálci přesní vždy.

Auspitious time můžeme doslovně přeložit jako příznivý čas, který určuje astrolog dle data narození, času narození a postavení planet, také v ten samý den narození dítěte. Podle těchto faktorů každý, kdo se na Srí Lance narodí, obdrží svůj vlastní horoskop, který určuje budoucnost.

Srílanský horoskop je však úplně odlišný než od našeho znamení zvěrokruhu, který známe. Většinou se jedná o papírové rozkládací knížky s podrobným popisem anebo o zachovalé bambusové listy, na kterých je horoskop vepsán inkoustem.

Každý tradiční buddhista – rodič, objednává svého potomka vždy před svatbou k astrologovi, aby zjistil, zda se horoskopy vzájemně shodují s horoskopem jeho budoucího partnera či partnerky. (Jedná se o takovou směs předem stanovených buddhistických, hinduistických, křesťanských, katolických i muslimských rituálů, které se liší, v závislosti na stylu života, lidského zájmu a vyznávaného náboženství.)

Astrolog tedy rozhodne ten správný čas, na který den je vhodné připravit svatbu, kdy mít děti a také určí procentuální shodnost obou dvou partnerů, zda se pozitiva dle jejich vlastních osobních horoskopů z většiny shodují, aby mohl určit předpoklad dlouhého a šťastného manželství či varovat a vyvěštit rozvod, hádky a problémy do budoucna.

Mnoho buddhistických a tradičních rodin si na výkladu od astrologa velmi zakládají. Smutné ale je, když se mladá dcera zamiluje do nesprávného muže a později vyjde najevo, že se jejich horoskopy neshodují, dcera je tak nucena i přes všechnu lásku a city, zvolit si jiného partnera.

Někteří rodiče jsou velmi striktní a kvůli nim vznikají i bohužel nešťastně uzavřená manželství bez lásky. Ne každý má to štěstí, že si dobrovolně najde toho pravého nebo pravou a zároveň se jejich horoskopy shodují a obě dvě rodiny se sňatkem svých potomků souhlasí.

Ovšem najdou se i šťastné výjimky, jejichž lásce je přáno. To, že se mladí lidé poznají až během námluv, vůbec neznamená, že se do sebe nemohou zamilovat. Naopak, ve většině případů se naučí spolu vycházet a postupem času i v sobě najdou zalíbení. Takto pak přežívá i několik vynucených manželství.

Nešťastný osud čeká také mnohdy na ty, kterým jejich rodiče poslali inzerát do novin s názvem „marriage proposal“.

Na Srí Lance je tento tisk běžně k dostání a každý den zde najdete inzeráty s vhodným návrhem a popisem majetku či vzdělání single chlapců a dívek. Na jednu stranu, to vypadá jako když se rodiče snaží prodat své děti do správných rukou, ale na druhou stranu jsou většinou v inzerátech zmíněny telefonní čísla právě na rodiče svých dětí, kteří za jejich zády vše řeší a snaží se pomoci s výběrem.

Podobně jako tomu je v Indii i tady na Srí Lance lidé věří, že sňatek je na celý život a fungující vztah obou rodin, je základem pro šťastnou budoucnost.

Svatební obřady, rituály a tradice

Veškeré předmanželské smlouvy, svatební rituály či tradice jdou ruku v ruce s buddhismem, který jako hlavní historický aspekt ovlivňoval a stále ovlivňuje zdejší kulturu Srí Lanky a způsob života mnoha obyvatel.

Svatební obřady jsou pro většinu buddhistů obrovskou, honosnou  a velkolepou událostí. Ostatně podobně jako tomu je i v Indii, není Srí Lanka s bujarými oslavami pozadu.

I tady se může sejít klidně více jak 1000 lidí na jedné svatbě a je úplně normální, že polovina lidí zrovna nepatří do rodinného kruhu či ostatního příbuzenstva, a co je ještě víc úsměvné, že ani samotný ženich s nevěstou nemusí všechny pozvané lidi osobně znát.

Celá organizace svatby je totiž většinou pod dohledem rodičů a mnohdy i pod dohledem starostlivých strýčků a tetiček či sousedů, žijících ve stejné vesnici, kteří se již několik měsíců dopředu dobrovolně hlásí, že rádi pomohou s přípravami svatebních oslav a klidně i celé hostiny.

Zajímavost závěrem

Na Srí Lance existuje stále ještě mnoho věcí, které jsou jedno velké tabu, např. otevřeně se bavit o sexu či o ochraně proti pohlavním chorobám je zde bráno jako něco, o čem se na veřejnosti a doma za žádnou cenu nemluví.

Na zamilovaný pár, který si kráčí po chodníku ruku v ruce tady také nenarazíte, většina mladých párů se v horkých slunných dní, schovává pod deštníky někde v parku či na lavičce, kde si tajně povídají, chichotají se a možná si jen letmo dají pusu.

Rozvod je na Srí Lance považován jako ostuda. Středem pozornosti pak zůstávají převážně opuštěné ženy, které jsou nejen svými rodiči, ale také okolním příbuzenstvem okamžitě zavrženy. I sousedé z vesnice pak danou rodinu zle pomlouvají a kroutí hlavou jaká tragédie, je to vlastně potkala.

Holka s hlavou v oblacích a kufry na cestách, která přistála do role pečovatelky. Ukazuji lidem, že honba za kariérou není vše a skrze vlastní zkušenost inspiruji ostatní, aby si dovolili ZPOMALIT a věnovali svůj čas těm, kterým už moc nezbývá. Rozdávám návody, jak zodpovědně zvládnout domácí péči o člena rodiny a kdy je vhodné, přistoupit k péči v lůžkových či hospicových zařízeních. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.